SZR "AKVA MARK"
    21000 Novi Sad, Marka Miljanova 15

 
    Vl. Saša Marković
 
    Tel/fax: 021 6442 604
    Mob: 062 449 052
 
    E-mail: akvamark@neobee.net
    Web: www.akvamark.backabanat.com

 
 
    Delatnost:
 
     - bušenje dubinskih bunara maksimalnog prečnika D = 450 mm, maksimalne
       dubine 250 m sa ugradnjom čelične i pvc bunarske konstrukcije od Ø 110 mm
       do Ø 323 mm
     - opremanje bunara dubinskom pumpom i pratećom opremom
     - bušenje bušotina prečnika Ø 1000 mm, maksimalne dubine 25 m
     - geofizička karotažna merenja bušotina
     - inženjersko - geološka istraživanja
     - elektro - fuziono i sučeono zavarivanje
     - izrada i postavljanje hidrantske mreže
     - izrada i postavljanje hidrantske protivpožarne mreže
     - cevne instalacije
 
    * Garancija za izvedene radove 2 godine, za ugrađeni materijal prema deklaraciji proizvođača *